Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
 • Zvolte témata článků
  • Online marketing
   • E-Commerce
   • Google
   • Mobilní aplikace
   • Mobilní zařízení
   • PPC
   • Reklama online
   • SEO
   • Virální marketing
  • Sociální sítě
   • Facebook
   • Google+
   • Instagram
   • Kampaně na sociálních sítích
   • LinkedIn
   • Pinterest
   • Reklamy na Facebooku
   • Twitter
   • YouTube
  • Marketing
   • Budování značky
   • Content Marketing
   • Guerilla marketing
   • Marketing v neziskovém sektoru
   • Marketingové nástroje
   • Marketingový výzkum
   • Podpora prodeje
  • Praxe
   • Kreativní inspirace
   • Legislativa
   • Případové studie
   • Reportáže
   • Rozhovory
   • Tipy na akce
  • Public Relations
   • Formy PR
   • Interní komunikace
   • Krizová komunikace
   • Media Relations
   • Online PR
  • Video
   • Kreativní reklama
  • Smazat výběr
 • Zvolte období
  • Všechny
  • Poslední týden
  • Poslední měsíc
  • Poslední rok

Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

ability

schopnost, vyvíjí se na základě zkušeností, které jsou větší než dovednosti, díky tomu jedinec lépe umí řešit nastalé situace

accesibility

přístupnost, i v složitých situacích jedinec dokáže získat požadované informace

account manager

pracovník v reklamní či PR agentuře, jenž je klíčovou osobou při řízení zakázky pro konkrétního klienta, celou práci řídí, je klíčovou kontaktní osobou pro klienta; jeho přímým nadřízeným je client service manager, za podřízené mívá zaměstnance v pozici account executive

account rewiew

přehled rozpočtů; vyhodnocení výsledků práce stávající agentury tehdy, kdy zadavatel dostává nabídky od jiných agentur, které projevují zájem o získání zakázky

account-based organization

organizace podle zákazníků; zaměstnanci jsou rozděleni do týmů podle toho, kterého zákazníka obsluhují

accounts

rozpočty; důležité při zadávání reklam

accounts management

řízení rozpočtu; jeho součástí je získávání zákazníků a následné poskytnutí služeb

accumulated reach

akumulovaný zásah; viz zásah

accumulation

akumulace; viz zásah

active meter

aktivní měřidlo; elektronický přístroj, sledující účastníky průzkumu při tom, když sledují televizi, zaznamenává, co za pořad sledují a v jakou hodinu

active processing

aktivní zpracovaní; recipient přemýšlí o hlavní myšlence reklamy

ad campaing

reklamní kampaň; série reklam, které spojuje jedno téma

ad intensity

intenzita reklamy

ad weight

váha, intenzita reklamy

adaptation-level theory

teorie míry adaptace; jak jedinec reaguje na různé stimulace – existuje totiž předpoklad, že se recipient těmto podnětům přizpůsobí, protože je již v minulosti zaznamenal, vytvoří si na ně z tohoto důvodu srovnávací standard
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další 5
.