Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
 • Zvolte témata článků
  • Online marketing
   • E-Commerce
   • Google
   • Mobilní aplikace
   • Mobilní zařízení
   • PPC
   • Reklama online
   • SEO
   • Virální marketing
  • Sociální sítě
   • Facebook
   • Google+
   • Instagram
   • Kampaně na sociálních sítích
   • LinkedIn
   • Pinterest
   • Reklamy na Facebooku
   • Twitter
   • YouTube
  • Marketing
   • Budování značky
   • Content Marketing
   • Guerilla marketing
   • Marketing v neziskovém sektoru
   • Marketingové nástroje
   • Marketingový výzkum
   • Podpora prodeje
  • Praxe
   • Kreativní inspirace
   • Legislativa
   • Případové studie
   • Reportáže
   • Rozhovory
   • Tipy na akce
  • Public Relations
   • Formy PR
   • Interní komunikace
   • Krizová komunikace
   • Media Relations
   • Online PR
  • Video
   • Kreativní reklama
  • Smazat výběr
 • Zvolte období
  • Všechny
  • Poslední týden
  • Poslední měsíc
  • Poslední rok
2. 12. 2016 | redakce

Evropská komise podpořila návrh na snížení DPH i pro digitální platformu tisku


Zdroj: EMMA

Včera, 1. prosince 2016, podpořila Evropská komise návrh novely směrnice upravující sazbu daně z přidané hodnoty aplikované na knihy, noviny a časopisy v zemích EU, ve kterém otevírá možnost, aby všechny členské státy směly i pro e-publikace používat sníženou, super-sníženou, příp. nulovou sazbu DPH. Tyto sazby, v současné době používané pouze pro tištěná média, tak budou moci být uplatněny i v digitálním prostředí.

V současné době mohou členské státy aplikovat snížené sazby DPH pouze na tiskoviny, ale u digitálního obsahu musí použít standardní sazby DPH,“ řekl Auke Visser, prezident Evropské časopisecké organizace EMMA. „Tato situace již neodpovídá realitě, neboť občané konzumují obsahy napříč všemi stávajícími platformami, ať už se jedná o papír, internet, mobilní zařízení, tablety nebo sociální média.“ Jedná se o nezbytný krok v zajištění plurality sdělovacích prostředků a vytvoření základu pro svobodu názoru a demokracii v digitálním světě.

V České republice zatím vydavatelé usilují o zařazení tištěných novin a časopisů do snížené – 10% sazby DPH, stejně jako je tomu v případě knih. Návrh momentálně čeká na hlasování v Senátu, které by mělo proběhnout 14. prosince tohoto roku.

Dosud se novin a časopisů týká 15 % sazba DPH a vydavatelé si na tento stav pochopitelně stěžují. Čím dál více médií, včetně těch tradičních vydávajících tištěné tituly, ale musí vyvíjet svou žurnalistickou činnost i v prostředí internetu. Její informační povaha je přitom převážně podobná či identická. Zmíněná směrnice EU nicméně jejich pozici z hlediska snížení DPH nenarovnává, pouze členským státům takové řešení umožňuje.

Nahoru
Podobné články:
Aktuální články: